Gordonki

Opis zajęć

Gordonki to zajęcia umuzykalniające oparte na Teorii Uczenia się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona, który twierdzi, że dzieci uczą się muzyki tak, jak uczą się języka – poprzez słuchanie i samodzielne przetwarzanie. Na zajęciach usłyszymy rytmiczanki oraz melodie śpiewane na prostych sylabach, tak, by dziecko skupiło się na muzyce, a nie na słowach. Dzięki temu maluchy chętniej dołączają do wspólnego muzykowania. Śpiewanie bez słów skłania je do muzycznej „paplaniny”. Melodie oparte powinny być na różnych skalach muzycznych, a rytmiczanki na rozmaitych metrach. Niezwykle istotny jest ruch towarzyszący muzyce i swoboda jego wykonywania. Kołysanie się oraz poruszanie rękami powinno być jak najbardziej naturalne i niewymuszone..

O instruktorze

Ewa Budzik, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (specjalność: Teoria Muzyki) oraz POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie (fortepian). Oprócz prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci, uczy również gry na fortepianie i ukulele oraz udziela lekcji z zakresu teorii muzyki (kształcenie słuchu, formy muzyczne, zasady muzyki, harmonia).

Adresaci zajęć

Zajęcia przeznaczone są dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia, wraz z opiekunem.

Harmonogram zajęć

poniedziałki, godz. 10.30 – 11.15

Koszt zajęć

30 zł (dziecko + opiekun)

Zapisy

669 578 913

Przejdź do treści