Młody Plastyk 2022

kw. 29, 2022
Plakat informujący o przeglądzie"Młodzi plastycy 2022"

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież do ubiegania się o tytuł „Młody Plastyk 2022”. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat z terenu powiatu bocheńskiego.

Jury przeglądu wyłoni jedną osobę prezentującą nieprzeciętny talent i umiejętności stosowne do wieku, rokującą dalszy rozwój, która otrzyma tytuł „Młody Plastyk 2022”. Jury może także przyznać wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu złożonych prac. Brak narzuconego tematu i techniki prac ma na celu umożliwienie maksymalnej swobody wypowiedzi. Ideą przeglądu jest pokazanie przez dzieci i młodzież tego co tworzą dla siebie, z wewnętrznej potrzeby a niekoniecznie wyłącznie na konkursy.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK. Termin składania prac konkursowych wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową upływa 6 czerwca 2022 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas obchodów „ Dni Bochni 2022 ”.

Przejdź do treści