Młody Plastyk 2021

Mar 22, 2021

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież do ubiegania się o tytuł „Młody Plastyk 2021”. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat z terenu powiatu bocheńskiego, wykazujących zdolności plastyczne, w wymiarze przekraczającym szkolny program edukacyjny.

Jury przeglądu wyłoni jedną osobę prezentującą nieprzeciętny talent i umiejętności stosowne do wieku, rokującą dalszy rozwój, która otrzyma tytuł „Młody Plastyk 2021”. Jury może także przyznać wyróżnienia. Brak narzuconego tematu i techniki prac ma na celu umożliwienie maksymalnej swobody wypowiedzi.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK. Termin składania prac konkursowych wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową upływa 31 maja 2021 r. Forma wręczenia nagród będzie uzależniona od obowiązujących w czerwcu 2021 obostrzeń w związku z stanem epidemii (odbiór indywidualny, lub uroczyste wręczenie podczas wernisażu wystawy pokonkursowej). Informacja zostanie podana laureatom konkursu odpowiednio wcześniej. Wystawa pokonkursowa zostanie także udostępniona online na oficjalnej stronie domu kultury

Przejdź do treści