Informacja o działalności MDK od 7.11.20r.

listopad 09, 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. dotyczącym wprowadzenia kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu sfery publicznej, które obejmują także samorządowe instytucje kultury informuję:

 Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz troskę o zdrowie uczestników zajęć w Miejskim Domu Kultury w Bochni w okresie od 7 do 29 listopada 2020 roku nie będą organizowane wydarzenia z udziałem publiczności w tym seanse w kinie Regis. Zawieszone zostają również zajęcia edukacyjne oraz artystyczne.

 Próby i przygotowania do wydarzeń artystycznych, z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa, a także izolacji osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia, odbywają się zgodnie z planem zajęć.

 Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy.

Przejdź do treści