Szkolenia z projektem Kierunek Kariera

Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! – zachęca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie.
Z naszych bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować. Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki) Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

Kim jest osoba pracująca?
Jeżeli:
jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub jesteś rolnikiem, to jesteś osobą pracującą.
Wiesz już, że dofinansujemy Ci szkolenia językowe, ale to nie wszystko!

Na co jeszcze dajemy dofinansowanie?
W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) . W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy;
prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery.

3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-
zrealizowac-bony

4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
5. Zapłacić za bony – oczywiście tylko wkład własny.
6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2