Miejski Dom Kultury w Bochni ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pn. „Zakup zestawu cyfrowego do dużej sali kina Regis”

Załącznki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

SIWZ - wzór umowy

SIWZ_dostawa

 

zalączniki nr 1-4 do SIWZ

załączniki nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ - powiązania kapitałowe

 

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2