AKADEMIA ARCHITEKTURY

W Miejskim Domu Kultury prowadzone będą warsztaty dla młodzieży (od 13 roku życia) z zakresu urbanistyki, architektury i wzornictwa, mające na celu inspirowanie do niezależnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia o otoczeniu. W każdy wtorek przez dwie godziny lekcyjne (od października do czerwca) na uczestników czekać będzie porcja wiedzy teoretycznej w formie wykładu oraz indywidualne lub zespołowe ćwiczenia dopasowane do omawianej tematyki. Treść zajęć dotyczy architektury, urbanistyki oraz designu a także dziedzin pokrewnych, takich jak: historia sztuki, malarstwo, grafika, fotografia itp.

Czym jest Akademia Architektury?
Akademia Architektury jest cyklem spotkań dla młodzieży, mającym na celu uwrażliwianie na zagadnienia z zakresu urbanistyki, architektury i wzornictwa. Dla autorów scenariusza oraz prowadzących warsztaty ważne jest, aby inspirować do niezależnego, krytycznego
i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu. Istotnym zamiarem jest to, by młodzi ludzie mogli możliwie jak najwcześniej dowiedzieć się o tym jak ważny, złożony i fascynujący może być proces kształtowania naszej przestrzeni.

Jak wyglądają zajęcia?
Cykl spotkań odbywa się w rytmie kalendarza roku szkolnego; raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne (od października do czerwca). Każde zajęcia to oprócz przekazywanej
w formie wykładów atrakcyjnej porcji wiedzy teoretycznej, także indywidualne lub zespołowe ćwiczenia dopasowane do omawianej tematyki. Treść zajęć dotyczy architektury, urbanistyki oraz designu, oraz dziedzin pokrewnych, takich jak: historia sztuki, malarstwo, grafika, fotografia itp.

Kogo zapraszamy?
Młodzież powyżej 13 roku życia.

Kto prowadzi zajęcia?
Sonia i Bartłomiej Pochopień są absolwentami Wydziałów Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej i Krakowskiej oraz praktykującymi projektantami. Jako architekci współpracowali z takimi twórcami jak: Marek Dunikowski, Stanisław Niemczyk, Oskar Grąbczewski i Tomasz Konior. Od 2015 r. tworzą autorską pracownię projektową „Studio Styczna”. Ponadto Bartłomiej Pochopień w latach 2014-2015 był twórcą odpowiedzialnym za stworzenie projektu koncepcyjnego „Nowej Wystawy Głównej” w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau. Obecnie, oprócz prowadzonej praktyki projektowej są silnie zaangażowani w misję edukacji architektonicznej.
Koszt zajęć:
150 zł za miesiąc.

Serdecznie zapraszamy na zajecia dwa razy w miesiącu we wtorek od 15:00 - 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

ZAPISY ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI:
tel. 600821834 lub akademia.architektury.krakow@gmail.com

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2