Natura na obrazach

Konkurs plastyczny „Z natury” ogłoszony przez Miejski Dom Kultury w Bochni miał charakter „hybrydowy” można było wziąć w nim udział online a także tradycyjnie. Tym razem organizator zachęcał do odwzorowania lub zinterpretowania swojego otoczenia.

Aby wziąć udział w konkursie należało odwzorować lub zinterpretować wybrany przez siebie obiekt (pejzaż, osobę, przedmiot, kompozycję przedmiotów, ulubione zwierzątko), wykonać fotografię zarówno obiektu jak i pracy a następnie obydwa zdjęcia razem z wypełnioną kartą uczestnictwa przesłać na e- mailowy domu kultury (opcja online) lub dostarczyć pracę wykonaną w technice dowolnej: rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba, inna, wraz z kartą uczestnictwa bezpośrednio do domu kultury.

Przyznano trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymały: Łucja Naruszewicz za pracę pt. „Portret psa”, Julia Wróbel za pracę „W ogrodzie” i Elżbieta Piotrowska za pracę „Kwitnąca róża”.

Nagrodą w konkursie jest opublikowanie prac na internetowej stronie MDK i rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych MDK. Dodatkowo laureatki otrzymają dyplomy oraz wydawnictwo „Bochnia ta sama, ale nie taka sama na pocztówkach i fotografiach ze zbiorów Elżbiety i Piotra Lekkich oraz Bogdana Haby.” Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy do domu kultury.

Oryginały prac można oglądać na wystawie pokonkursowej w budynku MDK przy ul. Regis 1.

 

,,Portret psa" Łucja Naruszewicz 

 

„W ogrodzie”  Julia Wróbel 


 „Kwitnąca róża”  Elżbieta Piotrowska

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2