Młode Talenty 2020 – przesłuchania

Przesłuchania uczestników przeglądu „Młode Talenty 2020” dla form muzycznych odbędą się w dużej sali kina Regis w Bochni, w piątek 10 października br. o godzinie 10, według zamieszczonej poniżej kolejności.

 Prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Domu Kultury tj.:

⦁ w pobliżu sali kinowej są umieszczone płyny do obowiązkowej dezynfekcji dłoni
⦁ należy utrzymać dystans podczas wchodzenia na salę i opuszczania sali - min. 1,5 metra
⦁ uczestnicy przesłuchania muszą mieć maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos
⦁ liczba miejsc w sali została ograniczona do 50%, przy zachowaniu odstępu co najmniej jednego pustego fotela. Nie dotyczy to osób, które:
a. uczestniczą w przesłuchaniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia.
b. uczestniczą w przesłuchaniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 Przypominamy o dostarczeniu podkładów muzycznych oraz oryginałów kart zgłoszeniowych.

Kolejność przesłuchań:

1. Maja Bryg

2. Aleksandra Młynarz

3. Zuzanna Gąsiorek

4. Aniela Oświęcimka

5. Gabriela Fortuna

6. Julia Kokoszka

7. Anna Waśniowska

8. Julianna Sitko

9. Dominik Jeziorek

10. Bartłomiej Widełka

11. Natalia Bukowiec

12. Jakub Adamczyk i Maciej Adamczyk

13. Kinga Słoniowska i Julianna Sitko

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2