Melomaluchy - dzieci słuchają muzyki w MDK

Centrum Sztuki Mościce i Miejski Dom Kultury w Bochni zapraszają rodziców z dziećmi do 12 lat na koncert „Maluchy słuchają muzyki”. Podczas koncertu młodzi słuchacze zostaną zaproszeni do wspólnej zabawy, konkursów, a także gry na instrumentach. Zasiądą pomiędzy muzykami, tak aby mogli z bliska zobaczyć instrumenty i grę profesjonalnego zespołu.

Koncert odbędzie się 10 grudnia 2017 r. o godz. 12. w Miejskim Domu Kultury w Bochni. Bilety w cenie 15 zł można nabyć w sekretariacie MDK oraz kasie kina Regis a także bezpośrednio przed koncertem.

Do udziału w tym projekcie edukacyjnym zostali zaproszeni koncertmistrzowie i soliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz profesjonalni muzycy z Małopolski. Koncerty prowadzone są przez animatorów mających doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi. Rodzice poproszeni są o zadbanie o odpowiedni strój adekwatny dla publiczności koncertowej.

Projekt pojedynczych, kameralnych koncertów edukacyjnych, skierowany jest do rodziców i dzieci -przyszłych melomanów w wieku do 12 lat. Ma na celu wprowadzić dzieci w świat muzyki klasycznej, przyczynić się do budowania nawyków związanych ze słuchaniem i odbiorem tej sztuki. Ma on formę koncertu/warsztatu, z dobrze przygotowanym programem pod względem wartości edukacyjnych i muzycznych oraz odpowiednią aranżacją wnętrza. Obowiązek koncertowego stroju i zachowania w sali koncertowej, bliskość artystów z publicznością, wykorzystanie materiałów dydaktycznych i dialog artystów z publicznością, będą impulsem do odkrywania muzyki.

W czasie koncertu dystrybuowany będzie zeszyt ćwiczeń oraz płyta CD. Zeszyt zawiera opowieść edukacyjną, rysunki instrumentów, kolorowanki związane z muzyką klasyczną, rebusy i krzyżówki. W zależności od wieku, dziecko będzie mogło korzystać z zeszytu zarówno w trakcie koncertu, ale przede wszystkim w domu, w czasie indywidualnych działań rodziców i dzieci. Dodatkową pomocą będzie płyta CD ze specjalnie dobranym repertuarem, nagrana przez muzyków „ARSO Ensemble” oraz „Stowarzyszenia MUSICUS Kameraliści Rzeszowscy”.

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna 2017.

Melomaluchy - Maluchy słuchają muzyki

Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1

10 grudnia (niedziela) godz. 12.


Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2