64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież z klas
gimnazjalnych, młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe do wzięcia udziału w 64. Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim. Etap powiatowy odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 10 w Miejskim Domu
Kultury.
Jak co roku konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:
Turniej Recytatorski
1. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
- dorosłych
2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach - dwa utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może
przekroczyć 10 min.).
Turniej Poezji Śpiewanej
1. Uczestnicy - soliści - występują bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Repertuar obejmuje: trzy utwory śpiewane i jeden utwór recytowany. Wykonywane mogą być wiersze,
które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi być
oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem
własnym.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane, jeden recytowany i ewentualnie jako trzeci
utwór śpiewany z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu
recytowanego jest obowiązkowa.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do
trzech osób lub dokonane nagranie – półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).
Turniej Teatrów Jednego Aktora
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może
przekroczyć 30 min.).
Wywiedzione ze Słowa
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar i forma prezentacji – dowolne (czas prezentacji do 7min.).
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu,
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej
karty zgłoszenia w terminie do 4 marca 2019 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia).
Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać na stronach: www.mdk.bochnia.pl,
www.tkt.art.pl, oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

DOKUMENTY DO POBRANIA.

-------------------------------DO POBRANIA-------------------------------

REGULAMIN

------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------DO POBRANIA-------------------------------

KARTY ZGŁOSZENIOWE

------------------------------------------------------------------------------

Nasi partnerzy

  • Logo 1
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 5
  • Logo 6
  • werner
  • Logo 2